Επειδή πολλά μέλη του συλλόγου, μας ενημέρωσαν πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ ανεβάσαμε προς ενημέρωση την

” Έκδοση οδηγιών σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών και των συνοδών αυτών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας , ΦΕΚ.Β΄4898/2018 ” .

Πατήστε εδώ Έκδοση οδηγιών