ΔΩΡΕΑ

Οι Καθηγητές ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ πρόσφεραν στον σύλλογο Καρκινοπαθών στην μνήμη του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου κ. Κυριακού Δημήτρη αντί στεφάνου το ποσό τον διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00).

Η Πρόεδρος κ.Γελαδάρη Θεανώ και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν τους Καθηγητές ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την Δωρεά και εύχονται ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του.