Δωρεά

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν έναν φίλο του συλλόγου για την δωρεά εκατό ευρώ (100,00) εις μνήμη της μητέρας του.

   Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.