ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ12α/Φ.ΛΛ/ΓΠ46292/1320/24-08-2018 (ΦΕΚ 3933/Β’/10-09-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της με αριθμ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649/30-10-2018 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 05η Νοεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία λήξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

και στα τηλέφωνα

 (2351 351 229 και 2351 351 286)

Δικαιολογητικά για το Πάσο :

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017
  4. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΠΑΣΟ) ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ