Καρκίνος των όρχεωνslider_orxeis_cancer_0

Ο καρκίνος των όρχεων προκαλείται από κακοήθη βλάβη των κυττάρων του όρχεως, τα οποία σχηματίζουν όγκο μέσα στους όρχεις. Αυτός ο τύπος καρκίνου, όχι μόνο δεν κάνει διάκριση στις ηλικίες, αλλά προσβάλλει και νεαρούς άνδρες σε μεγάλο ποσοστό.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Μικρό ογκίδιο στο όσχεο, το οποίο είναι ψηλαφητό
  • Διόγκωση των όρχεων
  • Συσσώρευση υγρού στο όσχεο
  • Πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς ή στην βουβωνική χώρα

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

  • ιστορικό κρυψορχίας του ασθενούς (όταν οι όρχεις μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην κοιλιά, κοντά στα νεφρά)
  • οικογενειακό ιστορικό

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση του καρκίνου των όρχεων μπορεί να γίνει με υπερηχογράφημα των όρχεων και βιοψία.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Πολλοί τύποι καρκίνων των όρχεων ανήκουν στην κατηγορία των καρκίνων που αντιμετωπίζονται επιτυχώς κατά 90% σε αρχικό στάδιο και κατά 80% σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι ανάλογες με το είδος του όγκου και την εξάπλωση του .Άλλοτε αφαιρείται χειρουργικά ο όρχις που παρουσιάζει το πρόβλημα ή γίνεται ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία ή συνδυασμός αυτών των θεραπειών.

Πώς μπορεί να προληφθεί;

Ο καρκίνος των όρχεων προλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο που προλαμβάνεται ο καρκίνος του μαστού, δηλαδή με αυτοεξέταση. Οι άνδρες θα πρέπει να ψηλαφούν το όσχεό τους και να παρατηρούν τυχόν αλλαγές στο μέγεθος και το βάρος κάθε όρχεως.